Drukarnia Narodowa Kraków

D.N.K było wydawnictwem Arnolda Stelzera i powstało jedynie do publikacji fotografii Jana Bułhaka, zrobionych w Gdańsku i Sopocie w końcu lat 30. Pocztówki były wydane w dwóch seriach - fotograficznej i drukowanej. Odbitki fotograficzne są nadmiernie, nieudolnie retuszowane i mimo walorów artystycznych, odstają od ówczesnego, wysokiego poziomu wydawniczego w Wolnym Mieście Gdańsku.

 

 © 2017, Jerzy W. Wołodźko. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego