Roman Czarliński

Roman Czarliński był założycielem Polskiej Księgarni i Składu Papieru w Gdańsku, początkowo przy ul. Zduńskiej 19 i później przy ul. Töpfergasse 30 (ul. Garncarska). Księgarnia istniała od 1910 do 1939 roku, w tym od 1930 roku właścicielem był Alojzy Pilarczyk który pozostawił logo z nazwiskiem założyciela firmy. Działalność wydawnicza opierała się na zakupionych od niemieckich firm fotografiach i drukowanych w wersjach z polskimi i niemieckimi podpisami. Alojzy Pilarczyk uczestniczył w dystrybucji pocztówek polskich wydawnictw ASK i D.N.K. oraz prawdopodobnie współpracował z Pawłem Czarneckim i Janem Bułhakiem. 

 

 © 2017, Jerzy W. Wołodźko. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego