A.W. Kafemann GmbH

Verlag A. W. Kafemann Danzig, było kontynuacją dziewiętnastowiecznego wydawnictwa Alberta Wilhelma Kafemanna. Firma zajmowała się bardzo rozległą i ambitną działalnością edytorską, od książek naukowych, literatury, poprzez albumy, prasę i na pocztówkach skończywszy. Wydawnictwo współpracowało przez wiele lat z najlepszymi gdańskimi fotografami: Albertem Gottheilem, Bruno Machtansem, Gertrudą Kelting i Pawłem Czarneckim. Poniżej, prezentuję pocztówki tego ostatniego, w większości sygnowane jego nazwiskiem (w wersji niemieckiej: Czarnetzki), co nie należało do powszechnych zwyczajów i świadczyło o wysokiej randze autora fotografii. Po roku 1939, w czasach wojny, nazwisko Czarneckiego z czasem zniknęło z kart pocztowych, ale jego fotografie były nadal publikowane i pojawiły się ponownie w czasopismach i na pocztówkach wydawanych przez ziomkostwa gdańskie w RFN, w latach 50. i 60. XX wieku.

 

 © 2017, Jerzy W. Wołodźko. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego