Arno Voss

Wydawnictwo Arno Voss działało w Wolnym Mieście Gdańsku, w latach 1934-1940. Nazwa wydawnictwa może nawiązywać do firmy Bernharda Vossa z Oliwy, działającego w latach 1906-1922, ale nie ma z nim, nic wspólnego i można to uznać jedynie za zabieg marketingowy. Wydawnictwo drukowało zdjęcia Pawła Czarneckiego, powielane poprzednio w wydawnictwie autora oraz wcześniej przez niego nie publikowane.

 

 © 2017, Jerzy W. Wołodźko. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego