A. D.

Popularne wydawnictwo działało w Gdańsku, w latach 1935-1940 i w serii stukilkudziesięciu pocztówek, publikowało zdjęcia Pawła Czarneckiego. Motywy fotograficzne, były równolegle powielane w A.S.K., L. St. i Arno Voss. Zakładanie kilku równolegle działających firm, przypomina model biznesowy Arnolda Stelzera z Krakowa. Mogło to być spowodowane narastającymi nastrojami nazistowskimi w Gdańsku, w których żydowski wydawca i fotograf o polsko brzmiącym nazwisku - nie byli miło widziani.

 

 © 2017, Jerzy W. Wołodźko. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego