Tadeusz Wański

Urodzony 27 X 1894 w Środzie Wielkopolskiej, zmarł 17 XII 1958 w Gdyni. Był przedstawicielem polskiego piktoralizmu. Działalność fotograficzną rozpoczął w roku 1922. Stosował szlachetne techniki fotograficzne, tworząc oniryczne pejzaże, również architektoniczne, o miękkim rysunku, często z wykorzystaniem trudnych warunków oświetleniowych i sprowadzającym niekiedy fotografię do pretekstu dla stworzenia obrazu graficznego. Był współzałożycielem i członkiem Fotoklubu Polskiego. Od roku 1947 był członkiem Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od roku 1949 członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. 

Gdańskie fotografie Tadeusza Wańskiego z lat 30. ukazały się nakładem S.A. Książnica-Atlas, Lwów. W latach powojennych, Wański osiedlił się w Gdyni a jego pocztówki wydawały: Spółdzielczy Instytut Wydawniczy "Kraj" - Warszawa oraz Wydawnictwo Morskie w Gdańsku.

 

 © 2017, Jerzy W. Wołodźko. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego