Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych RUCH

Polskie Towarzystwo Księgarń Kolejowych RUCH Spółka z o.o. (później: Spółka Akcyjna), zostało założone przez Jakuba Mortkowicza i znanego wydawcę Jana Gebethnera - w roku 1918. Oficyna publikowała przewodniki turystyczne i pocztówki z terenów całej Polski. Seria gdańska oparta była na fotografiach Jana Bułhaka (sygn: Fot. J. Bułhak, Wilno). Początkowo pod koniec lat 30. XX wieku powielano słabej jakości karty fotograficzne  podpisami w języku polskim i niemieckim. Na rynku gdańskim powołano oddział firmy pod nazwą - Verlag. Danziger Buchh. & Reklamebüro — G. m. b. H. Danzig. Serię 15 sepiowych pocztówek Jana Bułhaka pt. "Wolne Miasto Gdańsk" sprzedawano pojedynczo w wersjach polskiej i niemieckiej, oraz analogicznie w albumiku z perforacją. Realizację przedsięwzięcia powierzono Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu, tej samej która wykonywała druki dla Wydawnictwa Macierzy Szkolnej w Gdańsku i zastosowano również technikę rotograwiury.

 

 © 2017, Jerzy W. Wołodźko. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego