L. St.

Pod koniec lat 30. i w roku 1940, działało bliżej nieznane wydawnictwo L. St. Opublikowano sto kilkadziesiąt pocztówek w kilku seriach, z których jedna nosiła nazwę Viktoria. Przytłaczająca większość fotografii pochodziła z atelier Paula Czarneckiego

 

 © 2017, Jerzy W. Wołodźko. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego