Wydawnictwo Ligi Morskiej i Kolonialnej

Powstała w roku 1924 Liga Morska i Rzeczna, w roku 1930 zmieniła nazwę, na Ligę Morską i Kolonialną. Liga zajmowała się propagowaniem kultury morskiej oraz poszukiwaniami terenów dla polskiego osadnictwa w Brazylii, Liberii i Peru. Liga wydawała miesięcznik "Morze" i kwartalnik "Sprawy Morskie i Kolonialne". Wydawnictwo Ligi publikowało pocztówki patriotyczne, związane z ekspansją i gospodarką morską. Liga propagowała także polskie pamiątki w Gdańsku, podobnie jak Wydawnictwo Macierzy Szkolnej. Wydawnictwa te, nie uniknęły niestety przykrych zgrzytów - myląc m.in. orła pruskiego z polskim. Oba wydawnictwa korzystały z fotografii Jana Bułhaka, a Liga dodała do swojej liczącej 12 pocztówek - serii, jedno zdjęcie Stefana Plater-Zyberka. Pocztówki były drukowane metodą rotograwiury w kolorze sepii lub szmaragdowym, w Domu Prasy S.A. Warszawa.

We wrześniu i październiku 1939 r., w obiegu niemieckiej poczty polowej, pojawiły się liczne pocztówki Wydawnictwa Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz innych polskich wydawnictw. Pocztówki te pochodziły prawdopodobnie z magazynów Poczty Polskiej w Gdańsku, zdobytej przez Niemców w pierwszym dniu II Wojny Światowej. 

 

 © 2017, Jerzy W. Wołodźko. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego