Arnold Stelzer Kraków

Firma doświadczonego wydawcy pochodzenia żydowskiego, Arnolda Stelzera - A.S.K., zaczęła działać w roku 1935 i została wpisana do rejestru handlowego w roku 1936, a od roku 1938 wspólnikiem jest Alfred, syn właściciela. Podczas okupacji, firmę prowadził niemiecki prokurent. Wojnę przeżyli Arnold Stelzer i jego siostra, którzy odzyskali firmę i wznowili działalność wydawnictwa, trwającą do roku 1952.

Wydawnictwo A.S.K znane było w latach 30. z kart życzeniowych i okolicznościowych, turystycznych i artystycznych, prezentujących malarstwo i grafikę. Na rynek gdański, w roku 1936 przygotowano serię, prawdopodobnie 110 pocztówek z fotografiami Jana Bułhaka i Paula Czarneckiego oraz jednym, rozpoznanym zdjęciem - Bruno Machtansa. Przeważająca ilość nakładów, była drukowana ze starannością i na kartonach dobrej jakości. Opisy były w języku niemieckim, a dla polskich klientów z polskimi dodrukami. Dodruki stosowane były, również po roku 1945 na zachowanych nakładach przedwojennych, z tym że zadrukowywano dodatkowo opisy niemieckie (pocztówki z lat 1945-1952 pokazano także w zakładce VARIA).

 

 © 2017, Jerzy W. Wołodźko. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego